top of page

מוטי שרף

gefen_liraz.png

השיחה עם מוטי היא לא שיחה אופטימית אבל כמו שהוא נוהג עם הלקוחות שלו בזמן משבר, הוא מאמין בלתת את כל האמת המקצועית בפנים ולעשות את זה באמפתיה.

דיברנו על הדינמיקה של המשבר, לאן הוא יתפתח, איך לדעתו הוא מנוהל ברמה המדינתית ומה מנכ"לים יכולים לעשות.

בתמצית הדברים, אנחנו הולכים למשבר כלכלי משמעותי של שנה וחצי שיכול להתגלגל למשהו אלים של התפרקות המבנים ההיררכים בחברה הישראלית.

לכן מנכ"לים צריכים להצטצמם במרחב, למנות הנהלה רזה ואכזרית שתדע לקבל החלטות קשות ולריב עם כולם. לצידה צוות של מיזוגים ורכישות למציאת הזדמנויות.

דיברנו גם על השלבים הפסיכולוגיים בהתמודדות עם משבר כלכלי ואיך הוא מציע לכולנו לנהוג.

חצי שעה של השראה עם ערן גפן - ד״ר לירז לסרי
00:00 / 00:00
bottom of page